Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Flowsleeping handelend onder de handelsnaam Flowsleeping

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.flowsleeping.nl, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik en omschrijving van de persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Flowsleeping in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.

Flowsleeping gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het verlenen van toegang tot onze website;
  Onze website www.flowsleeping.nl is vrij te bezoeken.
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  Wanneer u gebruik maakt van onze website en daarbij specifieke functionaliteiten gebruikt zoals de domeinnaamchecker slaan wij de zoekresultaten op.
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  Om onze overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren slaan wij de volgende gegevens op; bedrijfsnaam, titel/geslacht, initialen, achternaam, straat, nummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, functie en afdeling. Voor de financiele afwikkeling per automatisch incasso slaan wij tevens uw IBAN en te naamstelling van de bankrekening op.(indien van toepassing)
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  Wij bewaren hiervoor uw e-mailadres, uw mobiele- en/of vaste telefoonnummer en uw adres (straat, nummer, toevoegsel, woonplaats, land).
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  Om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij bij sommigen van u Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw IP-adres.
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Flowsleeping, haar relaties en haar medewerkers;
 • Het verzenden van een nieuwsbrief;
  Voor het verzenden van een nieuwsbrief (doel) verwerken wij uw e-mailadres, voor- en achternaam en taal. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons deze gegevens verstrekt via inschrijving voor de nieuwsbrief op de websites of wanneer u deze gegevens verstrekt via flowsleeping.nl. Deze gegevens zullen wij bewaren in onze nieuwsbrief-lijst met adressen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden. (indien van toepassing)

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Flowsleeping maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
Onze website is voorzien van een SSL-certificaat.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Wanneer u uw browser zo instelt dat u geen cookies ontvangt van Flowsleeping dan kunt u de pagina’s van de website nog wel bezoeken.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Captcha

Captcha, om onze contactformulieren te beveiligen tegen robots en scripts zijn deze voorzien van een zogenaamde Captcha (van Google). reCaptcha maakt hiervoor gebruik van bestaande cookies die eerder al door Google services geplaatst zijn. Additioneel plaatst reCaptcha een cookie met daarin informatie over de cookies die eerder al geplaatst zijn door Google in de afgelopen zes maanden, hoeveel clicks er uitgevoerd zijn in het betreffende venster, de CSS informatie van de betreffende pagina, de datum, de taal van de browser, eventuele plug-ins welke in de browser zijn geinstalleerd en alle Javascript objecten. De privacy verklaring van Google vind u op https://policies.google.com/privacy

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@flowsleeping..nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0) 497 387452 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

U heeft de volgende rechten

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Flowsleeping
De Kloet 12
5531 MA Bladel
The Netherlands

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie ook: AVG-naleving